บริจาค

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการบริจาค


ผู้บริจาค

@

เลือกการบริจาค

Vaccines

200 THB

วัคซีนสำหรับน้องต่อตัว


Food

300 THB

อาหารสำหรับน้อง


Sterilization

800 THB

ค่าทำหมันน้องต่อตัว


Medical Bills

500 THB

ค่ารักษาน้อง


Other Expenses

100 THB

ค่าใช้จ่ายน้องอื่นๆ


Foster

600 THB

อุปถัมภ์น้องๆ


ทั้งหมด 0 ยอดบริจาค
รวมเป็นจำนวน
THB